❤️ Malaysia Wesak Day 2023 ✅

                                                                                                                                                                                                        

Wesak Day adalah Festival penting Malaysia dan orang ramai menunggu cuti Wesak Day Malaysia dan meraikan Wesak Day mengikut ritual mereka. Rakyat Malaysia juga mencari apabila Wesak Day di Malaysia supaya mereka boleh melakukan persediaan untuk Wesak Day

                                                                          

Wesak Day 2020 Malaysia

Tarikh Hari Cuti Tahun
26 Mei Rabu wesak-day 2021