Penafian

Malaysia-publicholiday.com. Segala maklumat di laman web ini diterbitkan dengan suci hati dan hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Malaysia-publicholiday.com. tidak membuat sebarang jaminan mengenai kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat ini. Sebarang tindakan yang anda ambil atas maklumat yang anda temukan di laman web ini (Malaysia-publicholiday.com.), adalah dengan risiko anda sendiri. Malaysia-publicholiday.com. tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian dan / atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami.Dari laman web kami, anda boleh melawati tapak web lain dengan mengikuti hyperlink ke tapak luar tersebut. Walaupun kami berusaha untuk menyediakan pautan yang berkualiti kepada laman web yang berguna dan beretika, kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan sifat laman web ini. Pautan ini ke laman web lain tidak menyiratkan cadangan untuk semua kandungan yang terdapat di laman web ini. Pemilik tapak dan kandungan mungkin berubah tanpa notis dan mungkin berlaku sebelum kami mempunyai peluang untuk menghapuskan pautan yang mungkin 'buruk'.Sila juga sedar bahawa apabila anda meninggalkan laman web kami, tapak lain mungkin mempunyai dasar dan syarat privasi yang berbeza yang berada di luar kawalan kami. Pastikan anda menyemak Dasar Privasi dari laman-laman ini serta "Syarat Perkhidmatan" mereka sebelum terlibat dalam sebarang perniagaan atau memuat naik sebarang maklumat.